facebook tracking
Palvelualue

Geo- ja kalliotekniikka

Connect
Elinympäristössämme ja matkoillamme saamme ihastella upeita suunnitteluratkaisuja niiden rakentuessa valmiiksi rakennuksiksi, silloiksi tai tunneleiksi. Paljon kuitenkin tehdään katseilta näkymättömissä, pinnan alla

Maanalaisia tiloja tarvitaan kaupungeissa ja tiheän rakentamisen kuntakeskuksissa yhdyskunnan vaatimiin tiloihin, joita ei haluta tai voida sijoittaa maanpäälle. Pohja- ja kalliorakentaminen muodostaa kokonaisuuden joka tutkii, mittaa ja suunnittelee turvalliset, käyttäjäystävälliset ja kestävät ratkaisut maanalaiseen rakentamiseen.

Geo-, kallio- ja rakennetekniikan erityisosaamistamme ovat eri suunnittelualojen, kuten kalliosuunnittelun, erikoisrakenteiden ja maanalaisten rakentamiseen.  Suunnitteluratkaisujemme ja asiantuntijakonsultoinnin tavoitteena on löytää laadukkain ja taloudellisin ratkaisu kumppanimme haasteeseen. Tärkeimpiä asiakkuuksiamme ovat sekä kaupungit että yksityiset rakennuttajat. 

Huippuasiantuntijamme tarjoavat ratkaisuja rakenteiden perustamistapaselvityksistä toteutusvaiheen detaljisuunnitteluun tai kalliotilojen tilanvaraussuunnittelusta niiden kolmiulotteiseen mallintamiseen. WSP:llä on vahvaa kokemusta mm. tunnelien, ratahankkeiden sekä pysäköintihallien suunnittelusta. Olemme mukana Vantaan Kehäradan sekä Espoon Länsimetron pohjarakentamissuunnittelussa. 

 

Työpaikka ja kulttuuri

Uskomme WSP:llä, että työ sujuu, kun on hyvä fiilis ja ympärillä tiimi, johon voi luottaa.

Monialaiset, eri alojen huippuosaamista vaativat projektit edellyttävät onnistuakseen avointa ja osallistavaa työilmapiiriä. 

Työilmapiiriä ja henkilöstön tyytyväisyyttä työhönsä seurataan meillä aktiivisesti. Henkilöstön näkemyksiä ja ideoita arvostetaan toimintaa kehitettäessä. Tutkimusten mukaan henkilöstömme arvostaa WSP:llä erityisesti työntekotapojen ja -aikojen joustavuutta, mahdollisuutta mielenkiintoisiin ja itsenäisiin työtehtäviin sekä korkeaa osaamista. 

"Meillä on mahtavat työkaverit, joista on iloa niin arjessa kuin vapaa-aikana. Työn vastapainoksi WSP tarjoaa virkistys- ja liikuntamahdollisuuksia moneen makuun.” suunnittelija WSP:llä

Työ on jatkuvaa oppimista ja on onni saada työskennellä tiimissä, jossa eri alojen ammattilaiset tuovat oman panoksensa projekteihin.” projektipäällikkö WSP:llä

"Useassa suunnittelutoimistossa työskennelleeenä voin rehellisesti sanoa, että WSP Finland on niistä monipuolisin ja haastavin paikka." suunnittelija WSP:llä 


Nordic Taskforce

 

Nordic taskforce helsinki ryhmäkuva.jpg

Globaali toimintaympäristö ja sen tuomat mahdollisuudet näkyvät sekä projektityössä että osaamisen kehittämisessä. Meillä on jatkuvasti Suomesta käsin tehtäviä, maan rajojen ylittäviä projekteja sekä projekteja, joissa osaajiamme työskentelee ulkomaan komennuksella. Globaali toimintaympäristö mahdollistaa osaamisen jakamisen ja kehittämisen yli maarajojen. Huippuosaamista syntyy kun eri maissa oleva paras mahdollinen tietotaito saadaan yhdistettyä! WSP konsernissa eri alojen osaajaryhmät tapaavat toisiaan sekä virtuaalisesti että erilaisissa yhteisissä tapahtumissa. 

Taskforce on yrityksen johtamiseen ja strategisten asioiden hallintaan erikoistunut kansainvälinen koulutusohjelma. Ohjelma perustuu työskentelyyn alueellisissa ryhmissä, joilla on vuosittain tehtävänään erityisiä projekteja.

 Taskforcen pyrkimyksenä on tehostaa tietotaidon jakamista yrityksen sisällä sekä saada nuorempien työntekijöiden ääni kuuluviin keskustelussa yrityksen tulevaisuudesta. Vastaavanlaiset ryhmät toimivat jo Yhdysvalloissa, Etelä-Afrikassa ja Euroopassa. Suomen WSP:n  nuoret kuuluvat Nordic Taskforce-ryhmään. Kaksivuotista jäsenyyttä voivat hakea alle 35-vuotiaat, osaamisensa kehittämisestä ja kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneet WSP:n työntekijät.


Lue lisää ruotsinkielisestä blogista.


Joko WSP Finland on työpaikkasi?

Osallistu rekrytointiin, löydä seuraava kollegasi.

email
@wsp.com
Teamtailor

Urasivu Teamtailorilta